Temari

Temari

 

Traducció de gèneres divulgatius

1.      La divulgació en l'àmbit medicosanitari.

2.      Els gèneres textuals divulgatius.

3.      La traducció heterofuncional i la divulgació de la ciència.

 Tema mèdic i Traducció especialitzada

1. Tema mèdic. Descripció d'un trastorn (de l'aparell digestiu: malaltia ulcerosa péptica) en un tractat mèdic (de gastroenterología).

1.1.   Anatomy and Histology of the Stomach and Duodenum.

1.2.   Peptic ulcer disease - Definition and Pathophysiology.

1.3.   Peptic ulcer disease - Epidemiology, Risk Factors, Clinical Features and Diagnosis

1.4.   Peptic ulcer disease - Pharmacological Treatment.

1.5.   Peptic ulcer disease - Complications and Surgery

2.    Traducció de textos especialitzats en el sector editorial.

2.1.  Anatomy and Histology of the Stomach and Duodenum.

2.2.   Peptic ulcer disease - Definition and Pathophysiology.

2.3.   Peptic ulcer disease - Epidemiology, Risk Factors, Clinical Features and Diagnosis

2.4.   Peptic ulcer disease - Pharmacological Treatment.

2.5.   Peptic ulcer disease - Complications and Surgery