Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Projectes

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Traducció de gèneres divulgatius (20%)

A) Nota mínima global: aprovat.

1. Treball en grup (tasca 1): 45 %

2. Traducció heterofuncional individual (tasca 2): 45 %

3. Intervenció i participació tant en el fòrum general del mòdul com en els fòrums de grup: 10 %

 

Tema mèdic i Traducció especialitzada (80%)

A) La nota final d'aquesta unitat didàctica es calcularà a partir de la traducció del fragment assignat i de la participació encertada en els debats del fòrum.

1. Traducció individual: 60 %

2. Intervenció i participació: 40 %

Els alumnes que, sense estar eximits pel professor per a emplenar el qüestionari del Tema mèdic, no ho emplenen en el termini establert tampoc podran participar en la segona part de Traducció especialitzada i obtindran la qualificació de suspens en els apartats Tema mèdic i Traducció especialitzada.

L'estudiant es considerarà com presentat si participa activament en els fòrums, completa i lliurament totes les tasques, i ho fa dins dels terminis establerts.