Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

ANATOMIA I FISIOLOGIA

1. Introducció
2. Posició anatòmica
2.1 Adreces anatòmiques
2.2 Plànols o seccions corporals
2.3 Cavitats corporals
3. Aparell locomotor
3.1 Funcions de l'aparell locomotor
3.2 Ossos
3.2.1 Tipus d'ossos
3.2.3 Estructura dels ossos llargs
3.2.3 Estructura microscòpica del teixit ossi
3.2.4 Cèl·lules del teixit ossi
3.3 Articulacions
3.3.1 Tipus d'articulacions
3.4 músculs
3.4.1 Tipus de músculs.
3.4.2 Tipus de fibres musculars segons la seua funció
3.4.3 Moviments produïts per les contraccions del múscul esquelètic
4. Sang i aparell circulatori
4.1 La sang
4.1.1 El plasma sanguini
4.1.2 Els glòbuls rojos
4.1.3 Els glòbuls blancs
4.1.4 Les plaquetes
4.2 El cor
4.2.1 Anatomia funcional
4.3 Els vasos sanguinis
4.3.1 Les artèries
4.3.2 Les venes
4.3.3 Els capil·lars
4.3.4 Els vasos limfàtics
4.3.5 La circulació sanguínia
5. Aparell respiratori
5.1 Anatomia de les vies respiratòries
5.2 Funcionament de l'aparell respiratori
5.2.1 Procés mecànic de la respiració
5.2.2 Procés fisiològic de la respiració
6. Sistema endocrí
6.1 Introducció
6.2 Glàndules del cos humà
6.2.1 Hipòfisi
6.2.2 Hipotàlem
6.2.3 Tiroide
6.2.4 Paratiroide
6.2.5 Glàndules suprarenals
6.2.6 Pàncrees
6.2.7 Glàndules sexuals femenines
6.2.8 Glàndules sexuals masculines
6.2.9 Timus
6.2.10 Glàndula pineal
6.2.11 Altres òrgans secretors d'hormones
6.3 Regulació de la secreció hormonal
7. Aparell reproductor
7.1 Aparell reproductor masculí
7.1.1 Testicles
7.1.2 Epidídim
7.1.3 Conducte deferent i conducte ejaculador
7.1.4 Genitals externs
7.1.5 Fisiologia
7.2 Aparell reproductor femení
7.2.1 Ovaris
7.2.2 Trompes de Falopi
7.2.3 Úter
7.2.4 Vagina
7.2.5 Genitals externs
7.2.6 Fisiologia
8. Sistema nerviós
8.1 Introducció
8.2 Sistema nerviós central
8.2.1 Encèfal
8.2.2 Medul·la espinal 
8.3 Sistema nerviós perifèric
8.3.1 Nervis cranials
8.3.2 Nervis espinals o raquídis
8.3.3 Ganglis autònoms
8.4. Fisiologia del SNC i del SNP
8.5 Sistema nerviós vegetatiu o autònom
8.5.1 Sistema nerviós simpàtic
8.5.2 Sistema nerviós parasimpàtic
8.6 Cèl·lules del sistema nerviós
8.6.1 La neurona
8.6.2 La neuròglia
9 Òrgans dels sentits
9.1. Sentit de la vista

9.1.1. L'ull humà
9.1.2. Funcionament de l'ull
9.2. Sentit de l'oïda
9.2.1 Anatomia de l'oïda
9.2.2. Funcionament de l'oïda
9.3. Sentit de l'olfacte
9.4. Sentit del gust
9.5. Sentit del tacte
10. Sistema immunològic
10.1 Introducció
10.2 Òrgans del sistema immunitari
10.3 Sistema immunitari
10.3.1 Funció del sistema immune
10.3.2 Immunitat inespecífica
10.3.3 Immunitat específica
11. Aparell digestiu
11.1. Introducció
11.2. Descripció anatòmica
11.2.1. Òrgans de la digestió
11.2.2. Òrgans accessoris de la digestió 
11.3. Fisiologia de l'aparell digestiu
12. Aparell urinari
12.1. Introducció
12.2. El renyó
12.3. La nefrona
12.4. Funció dels renyons

 

 

MEDICINA INTERNA

Nefrologia i Urologia
1. Funcionament dels renyons i de les vies urinàries
2. Principals símptomes nefrológics i urològics
3. Procediments diagnòstics
3.1. Anàlisi d'orina
3.2. Estudis d'imatge
3.3. Altres proves
3.3.1. Proves de funcionament renal.
3.3.2. Biòpsia renal
3.3.3. Citologia d'orina
4. Malalties del renyó i de les vies urinàries
4.1. Insuficiència renal
4.2. Nefritis
4.3. Síndrome nefròtic
4. 4. Trastorns metabòlics i congènits del renyó
4.4.1. Acidosi tubular renal
4.4.2. Altres trastorns metabòlics del renyó
4.5. Infeccions de les vies urinàries
4.6. Obstrucció de les vies urinàries
4.6.1. Càlculs en les vies urinàries
4.7. Altres malalties del renyó i de les vies urinàries
4.7.1. Bufeta neurogènica
4.7.2. Incontinència urinària
4.7.3. Tumors dels renyons i de les vies urinàries
5. Hipertensió arterial

Hematologia
1. Introducció
2. Proves diagnòstiques
3. Trastorns hematològics
3.1. Trastorns eritrocitaris
3.1.1. Anèmies
3.2. Trastorns leucocitaris
3.2.1. Leucocitosi
3.2.2. Leucopènia
3.2.3. Leucèmies
3.3. Trastorns hemorràgics i trombòtics
3.3.1. Trastorns plaquetaris
3.3.2. Trastorns de la coagulació
3.3.3. Trastorns trombòtics
4. Hemoteràpia i transfusions

Reumatologia
1. Introducció
2. Malaltia reumàtica degenerativa
2.1. Artritis reumatoide 
2.2. Artritis psoriàsica
2.3. Malalties parareumàtiques
2.3.1. Artropatíes produïdes per cristalls
2.3.1.1 Gota
2.3.1.2 Artritis gotosa aguda
2.3.1.3 Condrocalcinosi
2.3.1.4 Hemocromatosi
2.3.1.5 Malaltia de Wilson
3. Malalties reumàtiques inflamatories
3.1 Malalties sistèmiques del teixit conjuntiu
3.1.1 Lupus eritematós disseminat
3.1.2 Esclerosi sistèmica progressiva o esclerodèrmia
3.1.3 Vasculitis. Panarteritis nodosa. Granulomatosi de Wegener
3.2. Artritis cròniques. Espondilitis anquilosant

Immunologia
1. Introducció
2. Al·lèrgia
2.1. Al·lèrgia de tipus I
2.2. Al·lèrgia de tipus II 
2.3. Al·lèrgia de tipus III
2.4. Al·lèrgia de tipus IV
3. Autoimmunitat
4. Immunodeficiències secundàries
4.1. Infecció per VIH
4.2. Sida
5. Immunologia dels trasplants 
5.1. Rebuig
5.2. Reacció de l'empelt contra l'hoste
 

Endocrinologia
1. Malalties de la hipòfisi i de l'hipotàlem.
1.1. Trastorns hipofisiaris.
1.2. Hipersecreció d'hormones hipofisiàries del lòbul anterior.
1.2.1. Símptomes i signes.
1.2.2. Diagnòstic.
1.2.3. Tractament.
1.3. Deficiències selectives d'hormones hipofisiàries.
1.4. Hipersecreció d'hormones adenohipofisàries. Hiperpituitarisme.
1.4.1. Gigantisme i acromegàlia.
1.4.2. Galactorrea.
1.5. Malalties de la neurohipòfisis. La diabetis insípida.
1.5.1. Etiologia i fisiopatologia.
1.5.2. Símptomes i signes.
1.5.3. Diagnòstic.
1.5.4. Tractament.
2. Malalties del tiroide.
2.1. Hipotiroïdisme.
2.1.1. Etiologia.
2.1.2. Clínica.
2.1.3. Diagnòstic.
2.1.4. Tractament.
2.2. Hipertiroïdisme.
2.2.1. Clínica.
2.2.2. Diagnòstic.
2.2.3. Tractament.
2.3. Tiroïditis.
2.3.1. Tiroïditis aguda bacteriana.
2.3.2. Tiroïditis subaguda viral (de Quervain o granulomatosa).
2.3.3. Tiroïditis limfocitària amb tirotoxicosi transitòria (silent o indolora).
2.3.4. Tiroïditis limfocitària crònica (de Hashimoto o goll limfoadenoide).
2.3.5. Tiroïditis fibrosant (de Riedel o estruma de Riedel).
3. Malalties de les glàndules suprarenals.
3.1. Hiperfunció suprarenal.
3.1.1. Síndrome de Cushing.
3.1.2. Hiperaldosteronisme.
3.2. Hipofunció suprarenal. La insuficiència suprarenal.
3.3. Feocromocitoma.
4. Trastorns del pàncrees. Diabetis mellitus.
4.1. Diagnòstic.
4.2. Tractament.
4.3. Prevenció i tractament de les complicacions cròniques.
4.4. Actitud terapèutica davant un pacient amb diabetis mellitus.
4.5. Complicacions metabòliques agudes.
5. Dislipèmies.
5.1. Diagnòstic.
5.2. Tractament.
5.3. Fàrmacs hipolipemiants.

 

Gastroenterologia
1. Esòfag.
1.1 Semiologia.
1.2. Disfàgia.
1.3. Dolor toràcic d'origen esofàgic.
1.4. Malaltia per reflux gastroesofàgic (RGE).
1.4.1. Clínica.
1.4.2. Diagnòstic.
1.4.3. Tractament mèdic.
1.5. Trastorns motors de l'esòfag.
1.5.1. Acalàsia.
1.5.2. Espasme esofàgic difús.
2. Estómac.
2.1. Gastritis aguda.
2.2. Gastritis crònica.
2.2.1. Gastritis de tipus immune. Gastritis tipus A.
2.2.2. Gastritis associada a H. *Pylori. *Gastritis tipus B.
2.2.3. Gastropatia reactiva.
2.3. Úlcera pèptica.
2.3.1. Úlcera duodenal.
2.3.2. Úlceres associades a AINE.
2.3.3. Úlcera gàstrica.
3. Intestins.
3.1. Malaltia inflamatòria intestinal. Colitis ulcerosa i malaltia de Crohn.
3.1.1. Clínica.
3.1.2. Diagnòstic.
3.1.3. Tractament.
3.2. Síndrome de l'intestí irritable.
3.2.1. Clínica.
3.2.2. Diagnòstic.
3.2.3. Tractament.
3.3. Malalties vasculars intestinals.
3.3.1. Isquèmia mesentèrica aguda (IMA).
3.4. Malaltia diverticular.
3.4.1. Diverticulosis.
3.4.2. Diverticulitis aguda.
4. Malalties del pàncrees. Pancreatitis.
4.1. Pancreatitis aguda.
4.1.1. Clínica.
4.1.2. Diagnòstic.
4.1.3. Tractament.
4.2. Pancreatitis crònica.
4.2.1. Etiologia.
4.2.2. Clínica.
4.2.3. Diagnòstic.
4.2.4. Tractament.
5. Fetge.
5.1 Hepatitis víriques.
5.1.1 Hepatitis A.
5.1.2 Hepatitis B.
5.1.3.Hepatitis C.
5.1.4 Hepatitis D
5.1.5 Hepatitis I.
5.2. Hepatopatia alcohòlica.
5.3 Cirrosi.
5.3.1. Clínica.
5.3.2. Diagnòstic.
5.3.3. Tractament.
5.3.4. Complicacions de la cirrosi.
5.4. Malalties hepàtiques de causa metabòlica i cardíaca.
5.4.1. Hemocromatosi primària.
5.4.2 Malaltia de Wilson.
6. Malalties de la vesícula biliar i conductes biliars.
6.1. Litiasi biliar.
6.1.1. Clínica.
6.1.2. Diagnòstic
6.2. Colecistitis aguda.
6.2.1. Clínica.
6.2.2. Diagnòstic.
6.2.3. Tractament.
6.3. Colangitis.

Cardiologia
1. Semiologia cardíaca.
1.1. Sorolls cardíacs.
1.2. Bufs cardíacs.
2. Hipertensió arterial.
2.1. Etiologia.
2.2. Clínica.
2.3. Tractament de la HTA.
2.4. Crisi hipertensiva.
2.4.1. Emergència hipertensiva.
2.4.2. Urgències hipertensives.
3. Insuficiència cardíaca.
3.1. Clínica.
3.2. Diagnòstic.
3.3. Tractament.
4. Miocardiopatia hipertròfica.
4.1. Clínica.
4.2. Pronòstic.
4.3. Diagnòstic.
4.4. Tractament.
5. Malalties del pericardi.
5.1. Pericarditis aguda.
5.1.1. Etiologia.
5.1.2. Clínica.
5.1.3. Diagnòstic.
5.1.4. Tractament de la pericarditis aguda idiopàtica.
5.2. Tamponament cardíac.
5.2.1. Clínica.
5.2.2. Exploracions complementàries.
5.2.3. Tractament.
5.3. Pericarditis crònica constrictiva.
5.3.1. Clínica.
5.3.2. Tractament.
6. Cardiopatia isquèmica.
6.1. Angina de pit estable.
6.1.1. Clínica.
6.1.2. Diagnòstic.
6.1.3. Tractament de l'angina estable.
6.2 Angina inestable.
6.3. Infart de miocardi no complicat.
6.3.1. Diagnòstic
6.3.2. Tractament de la fase aguda de l'infart de miocardi no complicat.
7. Aneurismes de l'aorta.
7.1. Clínica.
7.2. Aneurismes de l'aorta abdominal.
7.2.1. Diagnòstic.
7.2.2. Tractament.
7.3. Aneurismes de l'aorta toràcica.
7.4. Aneurismes perifèrics.
7.5. Dissecció aòrtica.
7.5.1. Clínica.
7.5.2. Diagnòstic.
7.5.3. Tractament.
8. Arítmies.
8.1. Fibril·lació auricular.
8.1.1. Clínica.
8.1.2. Tractament.
9. Valvulopaties.
9.1. Estenosi mitral.
9.2. Estenosi aòrtica.
9.3. Estenosi pulmonar.
9.4. Insuficiència mitral.
9.5. Insuficiència aòrtica.
9.6. Valvulopatia tricuspídica.

 

Pneumologia

1. Anatomia i funció respiratòria.
1.1. Anatomia de l'aparell respiratori.
1.2. Paràmetres de funció ventilatòria.
1.2.1. Estàtics.
1.2.1. Dinàmics.
1.3. Patrons de funció anormal.
1.3.1. Obstructiu.
1.3.2. Restrictiu.
2. Malaltia pulmonar obstructiva crònica.
2.1. Generalitats.
2.2. Tractament.
2.2.1. Broncodilatadors.
2.2.2. Corticoides.
3. Asma.
3.1 Generalitats.
3.2 Classificació de l'asma.
3.3 Clínica.
3.4 Diagnòstic.
3.5. Tractament.
4. Malalties pulmonars intersticials.
4.1 Fibrosi pulmonar idiopàtica.
5. Malalties per inhalació de pólvores.
5.1. Inhalació de pólvores orgàniques: pneumonitis per hipersensibilitat.
5.2. Inhalació de pólvores inorgàniques.
5.2.1. Asbestosi.
5.2.2. Silicosi.
6. Sarcoïdosi.
6.1. Clínica.
6.2. Diagnòstic.
6.3. Tractament.
7. Hipertensió pulmonar.
7.1. Hipertensió pulmonar primària.
7.1.1. Clínica.
7.1.2. Diagnòstic.
7.1.3. Tractament.
8. Tromboembolisme pulmonar.
8.1 Clínica i diagnòstic.
8.2. Tractament.
9. Malalties de la pleura.
9.1. Embassament pleural.
9.2. Pneumotòrax.
9.2.1. Classificació.
9.2.2 Clínica, diagnòstic i tractament.
10. Insuficiència respiratòria.
10.1. Definició i classificació.
10.2. Avaluació clínica.
10.3 Tractament.
11. Síndrome d'apnea del somni.
11.1. Patogènia.
11.2. Clínica.
11.3. Diagnòstic.
11.4. Tractament.
12. Pneumònies.
12.1. Classificació.
12.1.1. Pneumònia bacteriana
12.1.2. Pneumònia vírica
12.1.3. Pneumònia per aspiració
12.2. Fisiopatologia.
12.3. Clínica.
12.4. Diagnòstic
12.5. Tractament mèdic.

Neurologia
1. Semiologia i fisiologia del sistema nerviós.
1.1. Alteracions de les funcions superiors.
1.1.1. Trastorns del llenguatge. Afàsies.
1.1.2. Agnòsies.
1.1.3. Apràxies.
1.2. Trastorns de la sensibilitat.
1.2.1. Sensibilitat somàtica.
1.3. Trastorns de la coordinació. Atàxies.
2. Malalties cerebrals vasculars.
2.1 Accidents cerebrovasculars isquèmics.
2.1.1. Classificació d’ictus isquèmics.
2.1.2. Diagnòstic.
2.1.3. Clínica i exploració.
2.1.4. Tractament.
2.2. Accidents cerebrovasculars hemorràgics.
3. Patologia raquimedular.
3.1. Dolor lumbar. Lumbàlgies.
3.1.1 Tractament.
3. 2. Lumbociàtica. Hèrnia discal lumbar.
3.2.1 Clínica.
3.2.2 Diagnòstic.
3.2.3 Tractament.
3.3 Cervicobraquiàlgia. Hèrnia discal cervical.
3.4. Estenosi del canal lumbar.
4. Trastorns extrapiramidals.
4.1. Corea. Malaltia de Huntington.
4.1.1. Clínica.
4.1.2. Diagnòstic.
4.1.3. Tractament.
5. Malaltia de Parkinson idiopàtica.
5.1. Clínica.
5.2. Tractament.
6. Esclerosi múltiple.
6.1. Evolució.
6.2. Clínica.
6.3. Diagnòstic.
6.4. Tractament.
7. Malalties de la placa motora: miastènia gravis
7.1. Miastènia gravis.
7.1.1. Clínica.
7.1.2. Diagnòstic.
7.1.3. Tractament.
8. Neuropaties.
8.1 Síndrome de Guillain-Barré.
8.1.1. Clínica.
8.1.2. Pronòstic.
8.1.3. Diagnòstic.
8.1.4. Tractament.
8.2 Neuropatia diabètica.
8.2.1. Tractament.
9. Epilèpsia.
9.1. Classificació i clínica de les crisis comicials
9.1.1. Crisis parcials o focals (CP).
9.1.2. Crisis generalitzades.
9.2. Tractament.
10. Esclerosi lateral amiotròfica.
10.1. Clínica.
10.2. Diagnòstic.
10.3. Tractament.
11. Malalties neurològiques degudes a dèficits nutricionals.
11.1. Encefalopatia de Wernicke.
11.1.1. Clínica.
11.1.2. Diagnòstic.
11.1.3. Tractament.
11.2 Alcoholisme.
11.3 Pel·lagra.
11.4 Encefalopatia anoxicoisquèmica.
11.5 Encefalopatia hipercàpnica.
11.6 Encefalopatia hipoglicèmica.
12. Cefalees.
12.1. Cefalea aguda de recent començament.
12.2. Cefalea aguda recurrent.
12.2.1. Migranya.
12.3. Cefalea subaguda progressiva.
12.4. Cefalea crònica no progressiva.

 

BIOLOGIA MOLECULAR
1. Introducció i concepte de biologia molecular
2. Estructura dels àcids nucleics
2.1. Estructura primària. La cadena nucleotídica
2.2. Estructura secundària. La doble hèlix
2.3. Estructures superiors en virus i procariotes
3. Organització del genoma humà
3.1 Estructura i organització dels cromosomes
3.2 Alteracions cromosòmiques
4. Transmissió de la informació genètica
4.1 Replicació
4.2 Transcripció
4.3 Traducció
5. Tècniques en biologia molecular
5.1 Reacció en cadena de la polimerasa (PCR)
5.2. Southern blot
5.3. Northern blot
5.4. Western blot
6. Altres aplicacions de la biologia molecular
6.1 Classificació molecular de les malalties
6.2 Estudi de les mutacions
6.3 Polimorfismes
6.4 Perspectives


PSICOPATOLOGÍA

1. Evolució del concepte de psicopatologia

2. Contribució de les ciències biològiques, psicològiques i socials als trastorns mentals.

2.1 Factors biològics

2.1 Factors psicològics

2.3 Factors socials

2.4 Factors culturals

2.5 Interacció de factors

2.6 Unitat Cos-Cervell-Ment-Ambient

3. Criteris d'anormalitat en psicopatologia

3.1 Criteri subjectiu

3.2 Criteri estadístic

3.3 Criteri social

3.4 Criteri estadístic

4. Psicopatologia i genètica

4.1 Existeix el marcador genètic en psicopatologia?

4.2 Interacció dels efectes genètics i ambientals en psicopatologia

5. Psicopatologia i Sistema Nerviós

6. Neuroquímica dels trastorns mentals

7. Models teòrics en psicopatologia

7.1 Models unidimensionals

7.2 Models multidimensionals

7.3 Model diàtesi estrès

8. Sistemes de classificació en psicopatologia

8.1 Principis dels sistemes de classificació en psicopatologia

8.2 Principals sistemes de classificació internacional

8.3 Classificació en psicopatologia de l'Organització Mundial de la Salut: CIE-10

8.4 Classificació en psicopatologia de la American Psychiatric Association: DSM-V

8.5 Els anomenats sistemes de classificació ‘locals’: Sistema de classificació xinés, sistema de classificació cubà i altres

8.6 Controvèrsies dels sistemes de classificació

9.Identificació dels principals trastorns mentals segons les seues característiques

9.1 Definició

9.2 Característiques clíniques

9.3 Classificació

9.4 Epidemiologia

9.5 Comorbilitat

9.6 Curs clínic i pronòstic

9.7 Diagnòstic diferencial

9.8 Avaluació


ESTADÍSTICA
0. Introducció
1. Metodologia d'un treball científic
1.1. Metodologia observacional
1.2. Metodologia d'enquesta
1.3. Metodologia experimental
1.4. Metodologia quasi-experimental
2. Fases d'un estudi científic
2.1. El nivell teoricoconceptual
2.2. El nivell tecnicometodològic
2.2.1. Les escales de mesura i els tipus de variable
2.3. El nivell estadístic- analític
3. Conceptes bàsics en estadística
3.1. Definició d'estadística
3.2. Població
3.3. Paràmetre
3.4. Mostra
3.5. Estadístic
3.6. Estadística descriptiva
3.7. Estadística inferencial
3.8. Estadística teòrica
3.9. Estadística aplicada
4. Les dades
4.1. Distribucions de freqüències
4.2. Gràfics en variables nominals i/o ordinals
4.3. Gràfics en variables quantitatives
5. Distribucions de probabilitat
5.1. Distribucions discretes
5.1.1. Bernouille
5.1.2. Binomial
5.1.3. Geomètrica
5.1.4. Poisson
5.2. Distribucions contínues
5.2.1. Uniforme o rectangular
5.2.2. Exponencial
5.2.3. Normal
5.2.4. Chi quadrat () 2χ
5.2.5 “t”
5.2.6 “F”
6. Inferència estadística
6.1 Concepte
6.2. Termes relacionats
6.2.1. Estimador
6.2.2. Estimador puntual
6.2.3. Estimador per interval
6.2.4. Distribució mostral
6.2.5. Interval de confiança
6.2.6. Nivell de confiança
6.2.7. Hipòtesi estadística
6.2.8. Hipòtesi nul·la
6.2.9. Hipòtesi alternativa
6.2.10. Contrastos unilaterals i bilaterals
6.2.11. Zona d'acceptació i de rebuig

6.2.12. Error de tipus I
6.2.13. Error de tipus II
7. Alguns estadístics de contrast
7.1. Estadístic de Levene
7.2. Prova “T”
7.3. Shapiro-Wilks
7.4. Proves no paramètriques
7.4.1. O de Mann-Whitney
7.4.2. W de Wilcoxon
7.4.3. H de Kruskal Wallis
8. Estadístics descriptius i exploratoris
8.1. Tendència central
8.1.1. Mitjana
8.1.2. Mediana
8.1.3. Moda
8.2. Dispersió
8.2.1. Desviació Mitjana
8.2.2. Desviació Típica
8.2.3. Amplitud o Rang
8.2.4. Amplitud  seminterquartil
8.2.5. Coeficient de Variació
8.3 Posició: Quantils
8.3.1. Quartils
8.3.2. Decils
8.3.4 Percentils
8.4. Forma
8.4.1. Asimetria o biaix
8.4.1.1. Asimetria positiva
8.4.1.2. Asimetria negativa
8.4.4. Curtosi o apuntament
8.4.4. Curtosi o apuntament
8.4.4.1. Leptocúrtica
8.4.4.2. Mesocúrtica
8.4.4.3. Platicúrtica
9. Comprovació de relacions entre les variables
9.1. Distribució de freqüències conjunta
9.2. Distribució marginal
9.3. Distribució condicional
9.4. Covariància
9.5. Correlació
9.6. Estadístics de correlació: PEARSON, SPEARMAN, Q DE YULE, C DE CONTINGÈNCIA, g (GAMMA) DE GOODMAN I KRUSKAL, KENDALL
10. Alguns models d'anàlisis estadístiques
10.1. Regressió simple
10.2. Regressió múltiple
10.3. Anàlisi de la variància
10.4. Anàlisi de supervivència
10.5. Anàlisi factorial
10.6. Anàlisi cluster
10.7. Anàlisi de correspondències

 

EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
1. Salut Pública
1.1. Concepte de salut i els seus determinants
1.2. Concepte de medicina preventiva i salut pública
1.3. La medicina comunitària
1.4. Demografia
1.5. Natalitat
1.6. Fecunditat
1.7. Mortalitat
2. Epidemiologia
2.1. Epidemiologia Descriptiva
2.2. Dissenys principals de recerca
2.2.1. Assajos clínics
2.2.2. Estudis de cohort
2.2.3. Estudis de casos i controls
2.2.4. Estudis transversals: les enquestes per mostreig
2.3. La vigilància epidemiològica
2.4. Ecologia i salut humana
2.4.1. Clima i salut
2.4.2. La contaminació de l'aigua
2.4.3. La contaminació dels aliments
2.5. Malalties transmissibles
2.5.1. La cadena epidemiològica
2.5.2. Presentació de les malalties transmissibles
2.5.3. Prevenció de les malalties transmissibles
2.6. Salut maternoinfantil
2.7. Salut preescolar i escolar
2.8. Salut de l'adolescència
2.9. Salut en l'adult
2.9.1. Prevenció primària
2.9.2. Prevenció secundària
2.10. Salut en la tercera edat
2.11. Salut laboral
2.12. Drogodependències
2.13. Activitat física i salut
2.13.1. Riscos de la inactivitat
2.13.2. Beneficis de l'activitat física
2.13.3. La promoció del la activitat física
3. Organismes relacionats amb la salut
3.1. L'organització Mundial de la Salut (OMS)
3.1.1. Activitats de l'OMS
3.1.2. Publicacions de l'OMS
3.1.3. Organització Panamericana de la Salut (OPS)
3.2. Altres organismes