Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

85%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'examen serà necessari respondre correctament almenys 30 preguntes. La nota obtinguda en l'examen suposarà el 85% de la nota final de l'assignatura.
La valoració de la participació en el fòrum l'establirà cada professor en el seu mòdul i suposarà el 15% de la nota final de l'assignatura.
- Solament es puntuarà aquesta participació després d'haver realitzat almenys dues aportacions.
- Els assumptes tractats en les aportacions hauran de ser pertinents i relacionats amb el tema del fòrum.
Les aportacions han de servir per a enriquir el debat (matisar l'expressat en aportacions anteriors, introduir nous conceptes, aportar punts de vista diferents, argumentar discrepàncies, extraure conclusions, aconsellar bibliografia o fonts d'especial interès, etc.). No es valoraran, per tant, els saludes, missatges d'agraïment, queixes, etc., ni aquells sense interès acadèmic o científic.
B) Perquè el estudiantat es considere com presentat en una convocatòria haurà de realitzar l'examen.