HP1524 - Història Contemporània

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM I ELS ORÍGENS DE L'ESTAT LIBERAL

Tema 1. Característiques de la societat d'Antic Règim.

Tema 2. L'època de les revolucions liberals-burgeses. El model constitucional en la formació dels Estats Units de Nord-Amèrica. Revolució francesa: les especificitats del model constitucional i polític continental europeu. La Revolució industrial a Gran Bretanya.

Tema 3. Revolució i Reacció. La Restauració absolutista: el Congrés de Viena i la Santa Aliança. Nacionalisme i Liberalisme: les revolucions de 1820, 1830 i 1848.

BLOC II. L'ÈPOCA DE LA BURGESIA I EL CAPITALISME A EUROPA

Tema 4. Els orígens de la classe obrera. Moviments i ideologies obreres. El moviment sufragista.

Tema 5. L'era de la burgesia i la qüestió nacional. El nacionalisme italià i la unificació alemanya

Tema 6. La formació dels imperis colonials. La Primera Guerra Mundial i el seu significat.

BLOC III. L'EUROPA D'ENTREGUERRES

Tema 7. La Revolució Russa.1917: De febrer a octubre. La guerra civil i la NEP. El triomf de Stalin.

Tema 8. La República de Weimar. El feixisme italià. El "crack" de 1929.

Tema 9. Les conseqüències de la crisi a nivell mundial. El New Deal. El nacionalsocialisme alemany.

Tema 10. La Segona Guerra Mundial. Antecedents i desenvolupament del conflicte. El nou mapa del món.