HP1514 - Cultura Grega a través dels Textos

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Els poemes homèrics. Lírica de l'època arcaica: Safo.

2. La poesía dramática àtica d'època clàssica.

3. La poesía alexandrina: tipus i modalitats.

4. La producció poética a l'Imperi Romà d'orient: d'invectiva, èpica, satírica. La «novel·la bizantina». La himnografia.

5. La cançó demótica de la turcocràcia.

6. La revolució i l'estat grec modern: Dionísios Solomós, Andreas Kalvos. Purisme i demoticisme. Kostís Palamàs.

7. L'excepcionalitat de Konstantinos Kavafis.

8. Les generacions del '20 (Kostas Kariotakis) i del '30 (Giorgos Seferis, Odisseas Elitis, Giannis Ritsos).

9. Nikos Kavvadias, Nikos Gatsos. La poesía de postguerra. Tendències recents i actuals.