HP1511 - Història del Món Clàssic (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Grècia i hel·lenisme.
2. Roma, creixement i expansió.
3. Lluites polítiques i guerra civil.
4. L'Imperi romà.
5. La monarquia cristiana.