Requisits de matrícula

Aquest grau contempla requisits de matrícula entre assignatures.

Percentatge mínim del 70% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

i

treball final de grau

147
Crèdits