VJ1234 - Tècniques d'Interacció Avançada

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció al disseny de la interacció

2. Tècniques d'anàlisi d'imatge

3. Tècniques d'anàlisi d'àudio

4. Tècniques d'anàlisi de dades produïts per sensors.