Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1234 - Tècniques d'Interacció Avançada

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En la primera convocatòria ordinària (gener) , la qualificació de l'assignatura s'obten­drá a partir de:

 

1) Avaluació contínua: consistent en la realització, en els terminis establits, d'activitats relacionades amb els temes tractats en l'assignatura. L'es­tudiante obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes de la qual en la nota fi­nal serà del 60%.

 

2) Examen final de l'assignatura. L'estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes de la qual en la nota final serà del 40%.

 

Es considerarà com presentat en la convocatòria a l'estudiant que realitze l'examen final de l'assignatura amb independència que haja entregat o no les activitats plantejades en els terminis establits. Si un alumne ha entregat els treballs, però no s'ha presentat a l'examen se li considerarà com no presentat en la convocatòria.

 

Per a aprovar l'assignatura es requerix una nota final major o igual que 5 i obtindre una qualificació mínima de 5 en cada una de les parts.


Si finalitzat el semestre un estudiant no arribara al 5 en la nota final, o bé no haguera arribat al mínim de 5 en alguna de les parts, haurà de tornar a realitzar l'examen final de l'assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol) per a poder obtindre la qualificació que li permeta aprovar. En eixe cas, se li guardarà la nota obtinguda en l'avaluació contínua.