Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació (avaluació contínua i examen), sempre que la nota de l'examen sigui de 4 o més punts sobre 10. L'avaluació contínua es farà a través del seguiment i el lliurament del projecte de desenvolupament plantejat com a part de les classes de laboratori. Per tant, per a l'avaluació contínua serà imprescindible l'assistència a les classes de laboratori. 
 
En les actes de cada convocatòria, únicament constaran com presentats els estudiants que s'hagin presentat a l'examen corresponent. Els estudiants que hagin lliurat el projecte però no s'hagin presentat a l'examen figuraran com "NO PRESENTAT".