Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Examen

45%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la prova teòrica com el projecte. De tal manera que l'alumne que aprovi aquestes dues parts hi haurà superat l'assignatura.
 
El projecte es realitzarà en grup de tres persones.
 
En la valoració del projecte es valorarà l'originalitat del mateix, la correcció i detall en la descripció així com la presentació del mateix.
 
La prova teòrica consistirà en un assaig en el qual s'analitzaran els diferents elements de disseny del projecte realitzat en el context del gènere en el qual se situa. Aquest treball teòric es lliurarà en la mateixa data (s'indicarà a l'aula virtual) que l'última part del projecte i substitueix a la prova del dia de l'examen.
 
Només es podran presentar a segona convocatòria del curs aquells alumnes que no hagin superat la primera i el seu projecte hagi tingut el seguiment pel professor en el seu desenvolupament.