Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura serà el resultat de sumar les tres components: avaluació continua, examen i treball d'anglès. 

A) Per a superar l'assignatura cal complir les següents condicions:

  • A.1) La nota final, obtinguda sumant les tres components (avaluació contínua, examen i treball d'anglès), ha de ser d'almenys 5 punts.
  • A.2) S'ha de obtenir almenys el 50% de la qualificació del treball de comprensió lectora en anglès (competència G04).
  • A.3) S'ha d'obtenir almenys el 50% de la qualificació de l'examen (competència IB04).
  • A.4) S'ha d'obtenir un mínim del 50% de la nota assignada a l'examen a cadascun dels tres resultats d'aprenentatge corresponents a la competència IB04.

B) Un estudiant o una estudianta es considera presentat si es presenta a l'examen.