Temari

Temari

Temari de teoria

1. Introducció.
2. Conceptes de modelatge.  Models poligonals.
3. Modelatge avançat 3D.
4. Materials i mapatge.
5. Il·luminació.
6. Visualització o rendering.
7. Formats d'emmagatzematge.

Temari de pràctiques

1. Introducció a l'eina.
2. Modelat a partir de formes 2D.
3. Modelant amb modificadors.
4. Editant geometria.
5. Materials. Mapatge.
6. Il·luminació.
7. Rendering.
8. Inclusió d'objectes 3D en el motor.