Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Per poder optar a aprovar l'assignatura és necessari aprovar tant la part teòrica com la pràctica.

En el cas d'estudiants que no acudeixin regularment a classe de pràctiques i presentin el dia de l'examen el treball pràctic, aquest s'avaluarà sempre que superin un exercici pràctic que demostri l'autoria del treball presentat i que també es realitzarà el dia de l'examen teòric.

L'assignatura es considerarà superada si l'alumne obté com a mínim un 5 després de sumar el percentatge corresponent al percentatge de l'examen (40%) i el percentatge que representa l'avaluació contínua (60%).

A la segona convocatòria de l'assignatura, l'alumne només s'avaluarà de la part no aprovada en la primera (teoria o pràctica), i se li aplicaran els mateixos criteris que en aquesta primera convocatòria.

Finalment, l'alumne es considerarà presentat a la convocatòria quan realitzi l'examen escrit.