Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1215 - Algoritmes i Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Durant el període de classes es realitzaran dos o més exàmens parcials. Després hi ha un examen final en cada convocatòria. Tots els exàmens s'han de realitzar individualment i per escrit, sense consultar cap tipus de material. En cada una de les convocatòries del curs es calcularà la nota final de cada estudiant o estudianta com NF = max(0,5 NEF + 0,5 NEP, NEF) on NEF és la nota de l'examen final i NEP la nota mitjana dels exàmens parcials. Per a aprovar l'assignatura és necessari i suficient obtenir una nota final NF igual o superior a 5 i presentar-se a l'examen final, no s'exigeix una nota mínima en cada part. Apareixerà en actes com a "no presentat" qui no es presente a l'examen final.