Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Per poder optar a aprovar l'assignatura és necessari obtenir almenys un 5,0 en l'examen teòric i un 5,0 en el projecte de pràctiques. .

Aquesta es considerarà superada si l'alumne obté com a mínim un 5 després de sumar el percentatge corresponent a l'avaluació contínua (15% -  seminari teòric, 45% projecte pràctic)) i el percentatge que representa l'examen (40%).
 
La nota obtinguda per avaluació contínua es compondrà d'un 60% de l'art realitzat i un 40% del joc desenvolupat amb l'art creat en l'assignatura. No es donarà per vàlid un joc si no és jugable.
 

La nota final de l'assignatura es compon de:

Examen escrit: (40%)
Avaluació contínua: (60%) : ( Seminari /Memòria del treball teòric 15% + Projectes pràctics:45% (art 60% y joc 40%) )

Finalmente, l'alumne es considerarà presentat a la convocatòria quan realitzi l'examen escrit o o presente el projecte de pràctiques.
 
Per a l'avaluació de la segona convocatòria, l'alumne només haurà de recuperar aquelles parts que tinga suspeses, quedant els percentatges igual que a la primera convocatòria.