Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1208 - Programació II (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir 5 o més punts sobre 10 en la suma de les notes d'avaluació contínua i examen, sempre que les notes d'avaluació contínua i examen superin l'2 sobre 5.

Constaran en actes com presentats en cada convocatòria aquells alumnes que es presenten a l’examen corresponent. Els estudiants que hagen realitzat proves d’avaluació contínua i/o de pràctiques però no es presenten a l’examen, figuraran en actes com "No Presentat".