Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1042 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Redacció i contingut del projecte

60%

Presentació i defensa pública de la memòria del treball final de grau

30%

Avaluació del tutor del projecte

10%

Criteris de superació

Tutories                      4 hores

Avaluació                   1 hores

Treballpersonal          145 hores

El Treball fi de grau serà avaluat per un tribunal constituït per professorat del grau, per un temps no superior a 15 minuts.Després de l'exposició, l'alumnat haurà de contestar a les qüestions formulades pels membres del tribunal.

La qualificació tindrà en compte la redacció i contingut tècnic del Treball o Projecte (60% de la nota final), l'avaluació del tutor del Treball fi de grau (10% de la nota final) i la presentació i defensa pública del mateix ant el tribunal (30% de la nota final).

El tribunal serà anomenat en cada convocatòria per la vicedirecció de l'ESTCE responsable de la titulació i per la coordinació de les pràctiques externes i TFG. Serà eixa coordinació la que es responsabilitzarà de publicar en l'Aula Virtual de l'assignatura el dia, hora i lloc de la defensa dels Treballs final de grau.

Estan previstes dos convocatòries per a la defensa dels treballs, una al febrer i una altra al juliol darrere de la finalització dels períodes d'exàmens. Per a optar a elles, l'alumnat ha d'entregar una versió en suport paper i una altra en suport electrònic del treball en la Secretaria del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural junt amb l'autorització del tutor o tutora.

Per optar a aquestas, l'estudiantat ha de lliurar una versió del treball en suport paper a la Secretaria del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural juntament amb l'autorització del tutor o tutora i una altra en format electrònic que serà introduïda en l'espai habilitat a l'aula Virtual.
 
Així mateix, es podrà realitzar un altre període de defensa extraordinari dels TFG durant el mes de setembre després d'una petició raonada de l'estudiant o estudianta i l'autorització del tutor o tutora que es lliurarà a la coordinació de l'assignatura.