Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1032 - Valoració i Comercialització

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I: FONAMENTS DE MÀRQUETING


TEMA 1: EL CONCEPTE DE MÀRQUETING
1. Què és el màrqueting?
2. La gestió de màrqueting dins de les organitzacions
3. L'evolució del concepte de màrqueting

TEMA 2: LA PLANIFICACIÓ COMERCIAL
1. El pla d'empresa i el pla de màrqueting
2. El pla de màrqueting: màrqueting estratègic i màrqueting operatiu
3. Missió i objectius
4. Estratègies de màrqueting


BLOC II. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC

TEMA 3: ENTORN, MERCAT I DEMANDA
1. L'entorn
2. Concepte i classificació del mercat
3. Concepte i anàlisi de la demanda
4. Segmentació i posicionamentBLOC III. PROPOSTA: EL MÀRQUETING MIX

TEMA 4: EL PRODUCTE
1. Concepte de producte
2. Decisions sobre el producte individual
3. Decisions sobre la cartera de productes
4. Desenvolupament de nous productes

TEMA 5: EL PREU
1. Concepte, importància del preu i condicionants en la fixació de preus
2. Mètodes de fixació de preus
3. Estratègies de fixació de preus

TEMA 6: LA DISTRIBUCIÓ
1. Naturalesa dels canals de distribució
2. El canal tradicional
3. Els canals paral·lels
4. Decisions sobre el disseny i la gestió del canal
5. Distribució física i gestió de la logística

TEMA 7: LA COMUNICACIÓ
1. Concepte, fins i mix de comunicació
2. Concepte i característiques de la publicitat
3. Concepte i característiques de la promoció de vendes
4. Concepte i característiques de les relacions públiques
5. Concepte i característiques de la venda personal
6. Concepte i característiques del màrqueting directe


BLOC IV: INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

TEMA 8: LA COMPTABILITAT COM SISTEMA D'INFORMACIÓ
1. Activitat econòmica i la necessitat d'informació
2. Concepte i àrees de la comptabilitat
3. Els usuaris de la informació comptable
4. Objectius i requisits de la informació comptable

 

TEMA 9: ELS ESTATS FINANCERS I
1. La comptabilitat com a sistema universal d'informació

2. Definició del balanç de situació
3. L'actiu: anàlisi dels components
4. El patrimoni net i el passiu: anàlisi dels components
5. Els components del compte de pèrdues i guanys: ingressos i despeses
6. El resultat: concepte i tipologia

TEMA 10: ELS ESTATS FINANCERS II
1. El flux de caixa
2. L'estat de fluxos d'efectiu
3. Anàlisi patrimonial i financer

 

BLOC V: INTRODUCCIÓ A LES FINANCES

TEMA 11. FONAMENTS DE FINANCES
1. La funció financera en l'empresa
2. El valor dels diners en el temps

 

TEMA 12. FINANÇAMENT
1. Fonts financeres de l'empresa
2. préstecs
3. Fonts financeres a curt termini
4. El cost de capital de l'empresa

TEMA 13: AVALUACIÓ D'INVERSIONS
1. El pla d'empresa. Índex. Contingut
2. Concepte d'inversió
3. Característiques financeres d'una inversió. Efecte dels impostos
4. Mètodes aproximats d'avaluació d'inversions
5. El Valor Actual Net (VAN)
6. El Tant Intern de Rendiment (TIR)