Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1016 - Ecologia i Impacte Ambiental

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

10.2 CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA:

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix a l'estudiantat per a superar l'assignatura.
B) Especificar quins són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.


  

Es considera “examen” una sèrie de proves independents realitzades al llarg del curs, que en total, suposen el 60% de la nota final:

Preguntes i activitats aula virtual temes 1-5. (Obligatori). Suposa el 30 % de la nota final i s'exigirà una puntuació mínima de 1.5/3

Prova Final de teoria (Obligatori). Comprén els continguts teòrics dels temes 6-9 i suposa un 30% de l'avaluació total. S'exigirà una puntuació mínima de 1.5/3

 

A més, es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs, que suposarà el 40% de la nota final, i que comprén:

Presentació i apunts dels temes 6-9 (Obligatori). Suposa 15 % de la nota final i s'exigirà una puntuació mínima 0.75/1.5

Resolució de problemes (Optatiu). És el 10 % de la nota final i s'exigix una puntuació mínima 0.5/1

Questions i preguntes relacionades amb les pràctiques de laboratori (Obligatori).És el 10% de la nota final i exigirà una puntuació mínima 0.5/1

Tutories (Obligatori). És el 5% de la nota final i exigix puntuació mínima 0.25/0,5

L'estudiantat es considerarà presentat si acudeix a la proba final o presenta un 50% de les preguntes i/o activitats a l'aula virtual