Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1011 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Estadística descriptiva.1.1 Univariante.1.2 Bivariante.2. Probabilitat.2.1 Introducció a la Probabilitat.2.2 Distribucions de probabilitat discretes.2.3 Distribucions de probabilitat contínues.3. Inferència.3.1 Estimació puntual i per intervals.3.2 Contrasts d'hipòtesis en una i dues poblacions.

 


4. Disseny d'experiments.4.1 Introducció al disseny d'experiments.4.2 Anova d'una via.5. Programació lineal.5.1 Introducció a la programació lineal.5.2 El mètode Simplex.

A les sessions de laboratori, es veuran els següents continguts:1) Introducció al programari estadístic. Estadística descriptiva.2) Probabilitat.3) Estimació per intervals.4) Contrasts i Anova d'un factor.5) Programació lineal.