Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

TEMA 0.1 GEOMETRIA PLANA

0.1.1. Fonaments de geometria

Perpendicularitat i paral·lelisme

Operacions amb angles

Llocs geomètrics

Arc capaç

0.1.2. Construcció de formes poligonals

Triangles

Quadrilàters

Elements notables en triangles i quadrilàters

Altres formes poligonals regulars

0.1.3. Proporcionalitat

Semblança i homotècia

Teorema de Tales

Escales

Construcció d'escales gràfiques

0.1.4. Circumferència

Angles vinculats

Tangències i enllaços entre circumferències i rectes

Construcció d'ovals i ovoides

0.1.5. Transformacions geomètriques

Translació

Gir

Simetries

Composició de transformacions

0.1.6 Corbes còniques

Estudi gràfic i traçat de les còniques

Traçat de tangents a les còniques

TEMA 0.2. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

0.2.1 Sistema dièdric

Representació dels elements fonamentals

Pertinences i interseccions

Paral·lelisme i perpendicularitat

0.2.2. Representació de poliedres

Piràmides i prismes

Superfícies de revolució

Cons i cilindres

Seccions planes

0.2.3. Sistemes axonomètrics

Axonometria ortogonal i obliqua

Coeficients de reducció

Representació dels elements fonamentals

Perspectiva axonomètrica de sòlids

TEMA 0.3. NORMALITZACIÓ I CROQUIS

0.3.1. Presentació dels dibuixos

Formats

Tipus de línies

Escales

Retolació

El croquis a mà alçada

0.3.2. Principis de representació

Representació normalitzada de vistes

Representació normalitzada de talls

Acotació normalitzada

TEMA 1. TRAÇAT DE DIBUIXOS TÈCNICS

1.1 Croquis

Definició de croquis

Interpretació dels croquis

Traçat dels croquis

Trucs d'ofici

1.2 Entorn de delineació 2D per ordinador

Entorn de delineació

Paper virtual

Llapis virtual

Hàbits de delineació amb ordinador

1.3 Instruments de delineació 2D per ordinador

Delineació i instruments

Instruments virtuals

Hàbits de delineació amb ordinador

TEMA 2. SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

2.1 Fonaments dels sistemes de representació

Modelar i projectar

Procés de projecció-secció

Projecció central i projecció paral·lela

Projecció ortogonal i projecció obliqua

Invariants de la projecció

2.2 Sistemes axonomètrics

Triedre de referència i pla del quadre

Projeccions prèvies, laterals i directa

Coeficients i escales axonomètriques

Traçat de vistes axonomètriques

Classificació de les axonometries

Axonometries normalitzades

2.3 Sistema dièdric

Conceptes bàsics i nomenclatura

Tercera projecció. Triedre de referència

Sistema multivista (Sistema europeu i sistema americà)

TEMA 3. REPRESENTACIÓ DE FORMES USADES EN ENGINYERIA

3.1 Representació d'elements fonamentals

Representació de punts

Representació de rectes. Traces i orientacions particulars

Representació de plans. Traces i orientacions particulars

3.2 Relacions de pertinença i incidència

Relacions de pertinença

Relacions d'incidència

Relacions de paral·lelisme

Relacions de perpendicularitat

Les relacions precedents en ambient 3D

3.3 Corbes i superfícies elementals

Corbes. Definició i representació

Circumferència. Definició i representació dièdrica i axonomètrica

Còniques com a projecció de la circumferència. Definició i representació

Superfícies. Definició i representació.

Superfícies de revolució. Esferes, cons i cilindres. Definició, representació i propietats

3.4 El problema de mesurar

Mesurament de distàncies

Condicionament de distàncies

Mesurament d'angles

Condicionament d'angles

Distàncies i angles en ambient 3D

3.5 Modelatge sòlid

TEMA 4. CONVENCIONALISMES DE LA REPRESENTACIÓ

4.1 Convencionalismes

Introducció a la representació normalitzada

Definició i classificació de convencionalismes

Elecció de vistes. Criteri d'economia de vistes

Vistes particulars

4.2 Talls i seccions normalitzats

Objectiu dels talls

Representació dels talls

Tipus de talls

Tipus de seccions

Excepcions en el tall

Diferències fonamentals entre normes

4.3 Altres vistes especials normalitzades

Vistes parcials

Vistes locals

Vistes interrompudes o trencaments

Peces simètriques

Detalls representats a major escala

4.4 Altres convencionalismes

Representacions simplificades: interseccions simplificades i fictícies

Representacions simplificades: rosques

Representacions simplificades: elements repetitius

Informació complementària: contorn primitiu

Informació complementària: parts contigües

Diferències fonamentals entre normes

4.5 Obtenció dels convencionalismes a partir del model 3D

TEMA 5. ACOTACIÓ DELS DIBUIXOS TÈCNICS

5.1 Acotació. Fonaments

El problema de mesurar en els dibuixos normalitzats

Concepte d'acotació

Principis d'acotació

5.2 Acotació. Representació

Elements d'acotació

Cotes i indicacions especials

Símbols complementaris

Excepcions

Diferències fonamentals entre normes

5.3 Acotació. Mètodes

Classificació de les cotes

Seqüència d'acotació

Disposició de les cotes

Introducció a l'acotació estandarditzada. Acotació d'elements repetitius, bisells, avellanats i rosques