Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura s'exigeix a l'estudiantat que: 

*Haja presentat, amb aprofitament,  almenys el 70% dels treballs/exercicis/problemes que s'hagen plantejat al llarg del curs per a treballar de manera autònoma,

* S'haja presentat a l'examen de l'assignatura i haja tret una nota mínima de quatre punts sobre 10.

* Haja obtingut una puntuació global al ponderar les notes de les distintes parts de l'assignatura, igual o superior a 5.