Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Avaluació de pràctiques

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

 

 

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir en la prova teòrica i en la provapràctica una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, (per a cada prova).La nota final és la suma ponderada de les dues qualificacions.

Es considera com presentat a tot alumne que entre a l'aula de l'examen el dia de laconvocatòria oficial.