MT1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

L'assignatura introdueix l'estudiantat en els següents conceptes d'arquitectura de computadors: l'avaluació del rendiment, el funcionament d'un processador: monocicle, segmentat i de múltiple execució, i la jerarquia de memòria: memòria cau i memòria virtual.


Temari de teoria

Tema 1. Avaluació del rendiment.

Tema 2. El processador: monocicle, segmentat i de múltiple execució.

Tema 3. Jerarquia de memòria.

Temari de laboratori

Pràctiques 1-2: Anàlisi del rendiment.

Pràctiques 3-6: Arquitectures segmentades.

Pràctiques 7-10: Jerarquia de memòria.