Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1044 - Instal·lacions de Climatització i Refrigeració

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb les següents proves i respectives ponderacions:

     Examen final (60% de la nota final): correspon a un examen final de resolució de problemes i qüestions.
     Avaluació contínua (40%): 1.- Elaboració d'un projecte d'una instal·lació de refrigeració o climatització. (10%) 2.- 
Entrega de tres exercicis que corresponen amb cadascuna de les parts del temari (20%). 3.- Projecte per a dissenyar una cambra frigorífica (10%).


Els criteris per a superar l'assignatura són els següents:

  • Per superar l'assignatura l'alumnat ha d'obtindre una nota en l'examen final superior a 5 i una nota en l'avaluació contínua superior a 5Si alguna de les notes no supera el 5, en actes apareixerà la nota mínima de l'examen final o de l'avaluació contínua.
  • La nota de la part d'avaluació continua es guardarà únicament per les dues convocatories ordinaries del curs.
  • Es comptabilitzarà com a presentat a la convocatòria corresponent quan l'alumnat es presente a l'examen final.

Per a la convocatoria extraordinària de fi d'estudis l'examen suposarà el 100% de la nota final.