Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1026 - Teoria d'Estructures

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La Teoria d'Estructures en el procés d'anàlisi i disseny estructural
1. Teoria d'estructures
2. Definicions
3. Funcions i requisits estructurals
4. El procés de disseny estructural
5. La fase d'anàlisi estructural
6. Hipòtesis bàsiques de càlcul
7. Materials per a aplicacions estructurals
8. Normativa existent.

Tema 2. Tipologies estructurals
1. Introducció
2. Classificació de les estructures
3. Cables
4. Arcs
5. Estructures triangulades
6. Membranes
7. Làmines
8. Plaques

Tema 3. Anàlisi estructural. Generalitats
1. El model estructural. Model, variables, propietats, accions, mètodes d'anàlisi
2. Accions
3. Mètodes d'anàlisi
4. Grau de hiperestaticitat
5. Condicions d'estabilitat en estructures articulades planes

Tema 4. Estructures articulades planes
1. Equacions d'equilibri
2. Mètode dels Nusos
3. Mètode de les seccions (Ritter)
4. Simplificacions en estructures de barres articulades planes
5. Principi dels Treballs Virtuals (PTV).
6. Aplicació del PTV. Càlcul de desplaçaments.
7. Estructures articulades hiperestàtiques

Tema 5. Càlcul matricial d'estructures
1. Introducció
2. Matriu de rigidesa d'una barra en coordenades locals
3. Matriu de canvi d'eixos (o matriu de gir)
4. Matriu de rigidesa en coordenades globals
5. Matriu de rigidesa de l'estructura: acoblament
6. Aplicació de les condicions de contorn. Resolució
9. Forces aplicades en elements: forces d'encastament
7. Càlcul matricial d'estructures articulades
8. Numeració òptima dels nusos: ample de banda

Tema 6. Simplificacions en estructures amb simetria geomètrica
1. Introducció
2. Simplificacions prèvies
3. Descomposició d'un estat de càrregues
4. Estructures amb simetria geomètrica i de càrregues
5. Estructures amb simetria geomètrica i antisimetria de càrregues

Tema 7. Introducció a l'arquitectura industrial

Tema 8. Materials per a la construcció industrial.
Tema 9. Accions

TEMARI DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques es realitzarán en el laboratori de estructures i en el aula informàtica.

1. Introducció a càlcul de estructures amb programes informàtics. Càlcul de estructures de nusos articulats.
2. Comprobació de la hipòtesis de simetría.
3. Programació del mètode matricial aplicat a estructures de nusos rígids (I).
4. Programació del mètode matricial aplicat a estructures de nusos rígids (II).
5. Accions en naus industrials.