Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1026 - Teoria d'Estructures

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar la informació organitzada seguint els criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi.

Resolució d’exercicis i problemes (problemes). Situacions on l’alumne ha de desenrotllar i interpretar solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se solen usar com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d’exercicis i problemes (laboratoris). Els laboratoris d’esta assignatura es desenrotllaran en l’aula informàtica. En les sessions de pràctiques, s’utilitzaran el programa de càlcul d’estructures com Cype-Metal3D o SAP200, i altres programes com Excel o Mathematica, amb l’objectiu d’aplicar les competències de l’assignatura per mitjà de programes de càlcul, molt estesos en l’àmbit professional nacional.