Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1026 - Teoria d'Estructures

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

A) Per a superar l’assignatura, l’estudiant haurà d’obtindre un mínim de 4.5 punts sobre 10 en l’examen i un mínim de 5 punts sobre 10 en la nota global de l’assignatura en totes les convocatòries d’avaluació del curs vigent. No s’exigix nota mínima de la part d’avaluació contínua.

B) Es considerarà que l’estudiant s’ha presentat a una convocatòria, si entrega l’examen final escrit corresponent a dita convocatoria.

C) En la Convocatòria extraordinària de finalització d’estudis, la calificació final s'obtindrá com el màxim entre:
   a) 100% calificació del examen extraordinari,
   b) 30% calificación de la avaluació contínua + 70% calificació del examen extraordinari, a on la avaluació contínua serà la obtinguda en el curs anterior