Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:

Lliçó magistral: mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes per part del professorat: el professorat desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. S'utilitza com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes per part de l'estudiantat: situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Treball de laboratori: mètode que consisteix en el desenvolupament per  l'alumnat d'un treball específic de laboratori cieniíficotecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumnat.

Aprenentatge a través de l'aula virtual: situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'utilitza un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins el currículum.