Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura cal obtindre una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final, a més d'una nota global superior a 5.

b) Per considerar-se presentat a l'assignatura, l'estudiantat ha de realitzar l'examen final.

La qualificació de l'avaluació continuada que s'obté al llarg del curs es mantindrà per a la segona convocatòria.

En la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis l'estudiant haurà d'obtinder una nota mínima de 5 per a aprovar l'assignatura. La nota final de la convocatòria extraordinària correspondrà en un 80% a l'examen corresponent i en un 20% a la nota de pràctiques de laboratori obtesa durant l'última realització de l'assignatura.