Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes presencials teòriques i pràctiques es desenvoluparan principalment a través de la lliçó magistral complementada a través de la resolució d'exercicis i problemes durant la classe.
Per aprofundir en els continguts impartits i desenvolupar algunes de les competències plantejades en l'assignatura s'utilitzarà l'aprenentatge basat en problemes. El professorat plantejarà un conjunt de problemes sense resoldre, que l'estudiant haurà de treballar de manera autònoma i que comptarà en tot moment amb l'assessorament del professorat durant les hores de tutoria personalitzada.
 
A més, s'emprarà la metodologia de treball de laboratori combinat amb l'aprenentatge cooperatiu per aconseguir que l'estudiantat visualitzi i porti a la realitat les teories imètodes desenvolupats a la classe sota la supervisió del professorat.
 
S'incentivarà l'aprenentatge autònom proposant una o diverses parts del temari perquè siguin estudiades per l'estudiant de forma independent i tutoritzada pel professorat.
 
Finalment, s'incentivarà l'aprenentatge a través de l'Aula Virtual a través de diferents activitats que requereixin la comunicació entre professor i estudiant a través de la connexió a la xarxa.
Les activitats plantejades al llarg del cursos són:
 
 
• Realització de pràctiques de laboratori i de les memòries d'aquestes pràctiques o altres treballs.
 
• Una o diverses proves d'avaluacióen contínua què s'avaluïn els coneixements teoricopràctics