Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Examen final (70% de la nota final)

Per superar l'assignatura l'estudiant ha d'obtenir una qualificació mínima de 4.5 punts sobre 10 en l'examen final. Es considerarà presentat a tot estudiant que lliuri l'examen final de l'assignatura tant en primera com en segona convocatòria.

Avaluació contínua (30% de la nota final)

El 30% de la nota corresponent a l'avaluació contínua es desglossa de la manera:

  • Un 10% correspon a l'avaluació de les memòries dels treballs i pràctiques de laboratori.
  • Un 10% correspondrà a l'avaluació dels problemes resolts de forma autònoma per l'alumne durant el semestre. Es realitzaran dos lliuraments de problemes; cada lliurament tindrà un pes del 5% a la nota final.
  • El 10% restant correspondrà a l'avaluació de les proves escrites de coneixements teòric / pràctiques realitzats durant el curs. Es realitzaran dues proves d'avaluació contínua. Cada prova tindrà un pes del 5% a la nota final.

Per superar l'assignatura no requereix nota mínima en la prova d'avaluació contínua.

Nota 1: Les notes d'avaluació contínua es conserven de primera a segona convocatòria, i no és possible millorar la qualificació obtinguda durant el semestre a partir de les proves descrites anteriorment. Si un alumne no realitza l'avaluació continuada de l'assignatura, únicament podrà optar al 70% de la qualificació mitjançant l'examen final.

 
Nota 2: En l'examen extraordinari de desembre no es contempla percentatge de nota d'avaluació contínua, de manera que l'alumne opta al 100% de la qualificació.