Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatgeplantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologiesdocents:>

Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un temalògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzadaseguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor, amb suport de tècniquesmultimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes per part del professor: El professordesenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. S'usa com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes per part de l'estudiant: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar lainformació proposada inicialment.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament perpart dels alumnes d'un treball específic de laboratori científic-tecnològicsota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumne.

Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: Situaciód'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador ambconnexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins elcurrículum.