Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

 

A) L'examen finalamb un pes del 70% de la nota finalconsistirà en la resolució de
problemes i qüestions teòriques sobre els continguts abordats en l'assignatura.
La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:
- Memòries i informes de pràctiques: 10% de la nota final
- Resolució d'exercicis i problemes: 20% de la nota finalde la qualun 10%
correspon a un examen parciali l'altre 10% correspon a 4 lliurables de
problemes.
Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'
examen final, a més d'una nota global igual o superior a 5D'altra banda només es podrà
realitzar l'examen final si s'ha obtingut una nota mínima de 4 sobre 10 en lespràctiques
de laboratori.

La nota de l'avaluació contínua es guarda per a les dues convocatòries del curs.

BEs comptabilitzarà com presentat a la convocatòria corresponent quan el
alumnat es presenti a l'examen final.

C) Convocatòries extraordinàries: el 100% de la nota correspondrà a la nota obtinguda en l'examen