Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

D’acord amb les diferents activitats d’ensenyança- aprenentatge plantejades en l’assignatura, s’utilitzaran les següents metodologies docents:

Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professor, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi. 

Resolució d’exercicis i problemes per part del professor: El professor desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules o procedimentsper a transformar la informació proposta inicialment. S’utilitza com a complement a la lliçó magistral.  

Resolució d’exercicis i problemes per part del estudiant: Situacions on l’alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.  

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part del alumnat d’un treball específic de laboratori científic-tecnològic davall la supervisió del professor. Este tipus de metodologia es distingeix per l’elevada autonomia amb què ha de treballar l’alumnat.

Aprenentatge a través del Aula Virtual: Situació d’ensenyança-aprenentatge en què s’usa un ordenador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del currículum.