Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1013 - Electrotècnia

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

L’avaluació continua es realitzarà a partir de l’avaluació de les pràctiques de laboratori que suposaran el 10 % de la qualificació final i de la realització d’exercicis per part de l’alumne en hores de classe o de treball personal i que suposaran el restant 20 % de l’avaluació continua.  

La qualificació obtinguda en l’avaluació continua es mantindrà per a la segona convocatòria.

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en l’examen final.

L’estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen final.

En cas de convocatòria extraordinària no es contempla percentatge de nota d'avaluació contínua, per la qual cosa l'alumne opta al 100% de la qualificació en l'exàmen