Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

a) La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts.

Cal tenir en compte:

1r.  L'avaluació contínua: resolució d'exercicis i problemes, elaboració d'un treball acadèmic i presentació oral i/o pòster.

2n.  L'examen de teoria.

b) Es considerarà com a presentat aquell alumne o aquella alumna que assistisca a l'examen de teoria.

 

Resolució d'exercicis i problemes

- Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia
- Aprenentatge autònom
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític.

 

 

 

10%

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia
- Aprenentatge autònom
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític.

 

 

10%

Presentacions orals i pòsters

- Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionats amb la ciència i la tecnologia
- Raonament crític.

 

 

10%

Proves escrites

- Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionats amb la ciència i la tecnologia
- Comunicació oral i escrita en llengua nativa
- Raonament crític.

70%

En segona convocatòria i convocatòria extraordinària es mantindran els mateixos criteris d’avaluació. A l'efecte, en segona convocatòria i convocatòria extraordinària  podrà guardar-se la nota de l’avaluació contínua de l’assignatura corresponent a la primera convocatòria.