Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Classes de teoria: El professorat presentarà els coneixements teòrics de l'assignatura de manera estructurada, amb la finalitat de transmetre i ajudar a assimilar la informació necessària per a un aprenentatge efectiu d'idees, conceptes i habilitats. L'exposició emprarà com a suport la pissarra, presentacions interactives, xicotetes demostracions pràctiques d'aula, simulacions, demostracions de problemes, etc. Aquestes sessions poden incloure qüestions i problemes per a resoldre per l’estudiantat en l'aula. També poden incloure alguna xerrada on s'explique a tots els grups conjuntament un tema actual de la física.

 

Classes pràctiques de problemes: L’estudiantat, en grups reduïts, ha d'aplicar els continguts de l'assignatura a la resolució de problemes. Amb la col·laboració del professorat, es prepararan i resoldran en l'aula exercicis, qüestions i problemes escollits. A més, es realitzaran xicotets experiments i s'utilitzaran en els casos possibles eines informàtiques.

 

Classes pràctiques de laboratori: Els alumnes i les alumnes, dividits en diversos grups, assistiran a diferents sessions de realització d'experiments al laboratori de física, seguint un guió establert. Amb les mesures experimentals i els càlculs necessaris han d'arribar a una sèrie de conclusions sobre els fenòmens físics tractats.

 

Tutories: Es recaptarà informació sobre el treball autònom de l'estudiantat i es resoldran els dubtes que hagen sorgit.

 

Treball personal: Els alumnes i les alumnes, en hores no presencials, prepararan l'assignatura mitjançant l'estudi dels manuals de referència, la resolució de manera individual o grupal de qüestions i problemes, l'elaboració d'informes, etc.