Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

 

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyança-aprenentatge plantejades per a aquest Grau, es preveuen les següents metodologies docents:

·        Lliçó magistral: Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Se centra fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

·        Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

·        Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per  l'alumnat d'un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumnat.

·        Aprenentatge basat en problemes (ABP): Mètode d'ensenyança-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professorat, l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

·        Aprenentatge a través de l'aula virtual: Situació d'ensenyança-aprenentatge en què s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.