Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

En aquesta assignatura es tindran en compte els següents criteris:

 1. Per a poder superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys 3 sobre 7 en l'examen final (tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòria).

  2. No s'exigeix ​​nota mínima a la nota de l'avaluació contínua.

  3. Els alumnes i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen final escrit de la segona convocatòria ordinària però mantindran la puntuació dels laboratoris i de l'avaluació contínua obtinguda en la primera convocatòria.

4. Un estudiant o una estudianta es considerarà presentat a una convocatòria només si realitza l'examen final.

 5. La no assistència a les sessions de laboratori suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació.

 6. A la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis la nota final serà la nota obtinguda en l'examen preparat per a aquesta convocatòria.

 

El 30% de la nota final corresponent a l'avaluació contínua es desglossa de la manera següent:

    * Pràctiques de laboratori: 10%

     * Primer parcial: 10%

     * Segon parcial: 10%