Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1044 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboración y/o exposición de trabajos

10%

Examen oral

10%

Criteris de superació

La qualificació es farà a partir dels resultats obtinguts en les activitats següents:

Un examen oral eliminatori (apte/no apte) (de 0 a 1 punt): un apte just és un 0 i un apte molt meritori és un 1.

La presentació d’una ressenya (de 0 a 1 punt de la nota final).

Un examen escrit (de 0 a 8 punts de la nota final).

Les comunicacions orals o escrites amb el professor, en especial els missatges electrònics, són avaluables, ja que proporcionen indicis ben clars sobre el nivell de coneixement, ús i implicació en l’ús de la llengua catalana.