SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1032 - Didàctica de les Arts Plàstiques II

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

Bloc I. Conceptes, tècniques i instruments per a l'ensenyament-aprenentatge de l'educació artística i visual.

1.1. Formes de creació visual i plàstica en les societats contemporànies: descripció, interpretacions i perspectives investigadores.

1.2. Models contemporanis de creació i els canals de difusió d'imatges visuals: fotografia i comunicació.

1.3. Les possibilitats estètiques i plàstiques de l'estampació. Creació, pensament estètic, comprensió i raonament crític.

1.4. Procediments combinats per al desenvolupament gràfic-plàstic dels xiquets i xiquetes en edat escolars respecte a les imatges i les seves formes de creació.

1.5. Pràctiques de laboratori: tècniques i conceptes.

 

      Bloc II. Tendències i perspectives de l'art actual aplicades a l'educació artística i visual.

1.1. Les dones en l'art contemporani. Anàlisi i reflexions aplicades a l'educació per a la transformació social.

1.2. L'art com a forma de coneixement. Els símbols i els significats de creacions artístiques.

1.3. Conceptes, tècniques i processos de creació artística en l'entorn: textures, volum i espai.

1.4. Valoració i comprensió crítica de les pràctiques artístiques col·laboratives.

1.5. Pràctiques de laboratori: procediments i experimentació.

 

      Bloc III. Criteris i enfocaments per a una metodologia de l'Educació Artística.

1.1. Materials didàctics per a l'aprenentatge de l'Educació Artística en Primària. Valoració crítica de llibres de text, recursos informàtics específics per a les arts visuals i l'aprenentatge artístic i projectes educatius dels museus d'arts i altres institucions culturals.

1.2. Anàlisi de l'estructura del currículum d'Educació Artística i el disseny d'unitats didàctiques per a Primària: objectius, continguts, metodologia i avaluació.

1.3. La creació artística com a model metodològic per a l'ensenyament.

1.4. Planificació d'un projecte d'innovació.

1.5. Pràctiques de laboratori: recerca i desenvolupament.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16