Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1029 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Per a poder traure la mitjana de les diferents proves s'ha de complir una sèrie de requisits:

  • En l'examen serà necessari obtindre una puntuació d'almenys un 4 sobre 10.

  • En la realització de memòries de pràctiques, obtindre almenys un 5 sobre 10 punts.

  • Assistir al 80% de les pràctiques i justificar la no assistència.

     

    Una vegada complerts els anteriors requisits es trau una mitjana (examen escrit 20%, memòria de pràctiques 60% i observació/execució de les tasques i pràctiques 20%) i es considerarà superada l'assignatura a l'obtindre una puntuació de 5 sobre un total de 10 punts.

    L'assistència a una pràctica ja es considera com a presentat o presentada en l'assignatura.