Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1025 - Didàctica de les Matemàtiques III

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

TEMA 1: GEOMETRIA

1. INTRODUCCIÓ

1.1 HISTÒRICA

1.2 AL TEMA

2. ELS PRIMERS PASSOS PER LA GEOMETRIA

2.1 PRELIMINARS

2.2 GEOMETRIES

3. INTRODUCCIÓ TEÒRICA

3.1 LÍNIES EN EL PLA

3.1.1 ANTECEDENTS: PLA, PUNTS I VECTORS

3.1.2 LA RECTA

3.1.3 LA CIRCUMFERÈNCIA

3.2 SUPERFÍCIES EN EL PLA

3.2.1 ANGLES

3.2.2 POLÍGONS

3.2.2.1 TRIANGLES

3.2.2.2 QUADRILÀTERS

3.2.2.3 PENTÀGONS

3.2.2.4 HEXÀGONS

3.2.3 CONSIDERACIONS SOBRE ELS POLÍGONS

3.2.3.1 MOSAICS

3.2.3.2 CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA I INSCRITA EN UN POLÍGON

3.2.3.3 POLÍGONS REGULARS: SIMETRIES

3.2.3.4 PERÍMETRE I ÀREA D'UN POLÍGON REGULAR

3.2.4 CERCLE

3.3 FIGURES EN L'ESPAI

3.3.1 ANGLES EN L'ESPAI

3.3.2 COSSOS GEOMÈTRICS

3.3.2.1 POLÍEDRES

3.3.2.2 COSSOS REDONS

3.4 TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES EN EL PLA

3.4.1 MOVIMENTS RÍGIDS O ISOMETRIES

3.4.1.1 TRANSLACIONS

3.4.1.2 GIRS O ROTACIONS

3.4.1.3 SIMETRIES AXIALS

3.4.1.4 COMPOSICIÓ DE MOVIMENTS EN EL PLA

3.4.2 TRANSFORMACIONS EQUIFORMES

3.4.2.1 PROPORCIONALITATS DE SEGMENTS

3.4.2.2 TEOREMA DE TALES

3.4.2.3 HOMOTÈCIES

3.4.2.4 SEMBLANCES

3.5 TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES EN L'ESPAI

3.5.1 SIMETRIA ESPECULAR

4.CAPACITATS A DESENVOLUPAR EN L'AULA DE PRIMÀRIA

4.1 ALGUNES CONSIDERACIONS

4.2 LLISTAT DE CAPACITATS

4.3 DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS

TEMA 2: ESTADÍSTICA, ATZAR I PROBABILITAT

1.INTRODUCCIÓ

1.1 HISTÒRICA

1.2 MODEL ESTADÍSTIC

1.3 AL TEMA

2. INTRODUCCIÓ TEÒRICA

2.1 RECOLLIDA DE DADES

2.1.1 ASPECTES GENERALS

2.1.1.1 QUÈ ÉS UNA ENQUESTA?

2.1.1.2 POBLACIÓ I MOSTRA

2.1.1.3 PASSOS EN LA REALITZACIÓ D'UNA ENQUESTA

2.1.1.4 TIPUS D'ENQUESTES

2.1.2 ELABORACIÓ DE LA RECOLLIDA I ACCIÓ

2.1.2.1 EL QÜESTIONARI

2.1.2.2 L'ENTREVISTA

2.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

2.2.1 ORGANITZACIÓ DE DADES

2.2.1.1 TAULES DE FREQÜÈNCIES

2.2.1.2 REPRESENTACIONS GRÀFIQUES

2.2.1.3 TENDENCIOSITAT I ERRORS MÉS COMUNS

2.2.2 CÀLCUL DE MESURES DE LES DADES DE LA VARIABLE

2.2.2.1 MESURES DE CENTRALITZACIÓ

2.2.2.2 MESURES DE POSICIÓ: QUANTILS

2.2.2.3 MESURES DE DISPERSIÓ

2.2.2.4 MESURA DE SIMETRIA

2.3 ATZAR I PROBABILITAT

2.3.1 ESPAIS MOSTRALS. SUCCESSOS

2.3.2 DEFINICIÓ DE PROBABILITAT I PROPIETATS

2.3.3 ESPAIS MOSTRALS FINITS

2.3.4 LLEIS DE L'ATZAR

3.CAPACITATS A DESENVOLUPAR EN L'AULA DE PRIMÀRIA

3.1 LLISTA DE CAPACITATS

3.2 DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS