Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1025 - Didàctica de les Matemàtiques III

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques es desenvolupen a partir de les aportacions del professorat respecte als coneixements, activitats i instruccions necessaris en la comprensió de la matèria, per a aconseguir que l'estudiantat puga, des dels seus coneixements previs, construir els de l'assignatura.

S'utilitzaran altres fonts d'informació complementàries (apunts, lectures, enregistraments, etc.) perquè no siga la veu del professorat l'única que aporte coneixements a l'aula i per a enriquir el diàleg fluid que s'ha de donar entre tot l'estudiantat participant en el desenvolupament de les classes.

En les classes pràctiques de problemes es treballarà l'anàlisi i resolució de situacions problemàtiques que completen els coneixements teòrics i la invenció de situacions concretes que puguen proposar al seu futur alumnat com a instruments per a facilitar la construcció dels seus coneixements matemàtics. En qualsevol, cas es potenciarà el diàleg entre els l'estudiantat que permeta eliminar dubtes i consensuar els resultats en la realització de les activitats.

Un dels objectius que es pretén en les classes pràctiques de laboratori és la manipulació dels materials didàctics associats als continguts de l'assignatura. L'estudiantat ha d'entrar en contacte amb aquest per a construir alguns dels seus coneixements i connectar amb els que es pretén que construisquen els seus futurs alumnes de primària, i per a entendre i situar des d'aquests en la investigació de les possibilitats que ofereixen de cara a un treball manipulatiu que possibilite el desenvolupament del pensament logicomatemàtic dels xiquets i xiquetes.

En aquest sentit, l'àrea de Didàctica de la Matemàtica té adscrit un laboratori docent que compta amb una gran quantitat de materials didàctics estructurats, que recorren els continguts a treballar a les aules d'infantil i de primària i que, a més de la utilització en la construcció de coneixements matemàtics, compleixen els següents objectius:

1. Proporcionar una visió de materials que es poden adquirir en el "mercat didàctic".

2. Despertar la creativitat, necessària en un mestre o mestra de primària, que faça que s'intenten crear materials nous, o confeccionar els que ara es presenten i que potser després no es podran aconseguir per manca de recursos econòmics, perquè ja no es fabriquen o per qualsevol altra circumstància.

Les classes de pràctiques es realitzen en aquest laboratori docent. Els subgrups de pràctiques estaran formats per la meitat dels estudiants i les estudiantes del grup i, en la majoria dels casos, es disposa del material necessari per a atendre'ls a tots.

Les consultes i tutories complementen les classes de teoria, de problemes i les pràctiques al laboratori. Encara que aquest tipus de consultes sol realitzar-se de manera individual, és interessant tenir en compte la possibilitat de realitzar-les en grup. En aquest cas, el professorat es reuneix amb un grup d'alumnes interessats (en una aula o seminari si el grup d'alumnes és molt nombrós), i permet que molts d'ells i ellles puguen aprendre i resoldre dubtes i qüestions que no se'ls havien ocorregut i que els seus companys i companyes van posar en comú.

En els seminaris es desenvoluparan, en grups mitjans, activitats formatives relacionades amb l'assignatura, que posaran les bases per a la realització dels treballs voluntaris d'aquesta.

Es reserven hores per a realitzar l'examen escrit previst en les activitats d'avaluació que apareixen descrites en l'apartat corresponent.