Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1025 - Didàctica de les Matemàtiques III

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD15 - Conèixer el currículum escolar de Matemàtiques en Educació Primària

DD16 - Desenrotllar la capacitat per a analitzar, raonar i comunicar situacions matemàtiques

DD17 - Conèixer, interpretar, modelitzar, representar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana

DD18 - Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars de la història i del pensament científic

DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum per mitjà de recursos didàctics apropiats.

DDUJI20 - Conéixer els processos de simbolització matemàtica.

DDUJI21 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de l’educació matemàtica

DD14.3 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a geometria, representacions espacials, tractament de la informació, atzar i probabilitat.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge