Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1024 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

La presentació a totes les proves és condició necessària per a l'avaluació de l'assignatura. En el cas de no tenir avaluació en algun dels apartats, la qualificació final de l'assignatura serà "No presentat".

La superació de l'examen de teoria amb una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5 és condició necessària perquè s'avalue la resta de parts de l'assignatura. En el cas de no superar la prova de teoria, la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda en la prova de teoria, ajustada a l'escala de 10 punts.

Superat l'examen de teoria, la qualificació final serà la suma aritmètica de totes les parts de l'assignatura:

- Examen escrit (test, desenvolupament i problemes) fins a 5 punts.

- Elaboració i exposició de treballs fins a 3 punts.

- Dossier o carpeta d'aprenentatge fins a 1 punt.

- Memòria de pràctiques fins a 1 punt.