Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1020 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent emprada és variada. Es combinen les classes teòriques presencials amb el debat actiu i les activitats pràctiques a realitzar en l’aula. També es fomenta el treball autònom de l’estudiantat a través de lectures i/o de la consulta de material de qualsevol format (per exemple: vídeos o conferències penjades en l’aula virtual). L’elaboració de treballs, tant individuals com en grups de tres persones, serà una part integrant de la metodologia amb un pes important en l’avaluació de l’assignatura.

A més, és obligatòria l’assistència a seminaris, conferències, xarrades o tallers, organitzats des de l'àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, des de la titulació, des del Departament d’Educació i/o des del Departament d’Estudis Anglesos de l’UJI, sempre que el professorat de l’assignatura ho considere oportú i rellevant per a la formació de l’estudiantat matriculat. De fet, l’alumnat no només ha d’assistir a aquests esdeveniments acadèmics, sinó que ha d’elaborar un resum, recensió o valoració individual que cal entregar al professorat en els terminis previstos per a ser avaluat.